Jeśli uczycie się języka polskiego, pewnie już dawno zauważyliście, że niektóre słowa rodzaju męskoosobowego w mianowniku liczby mnogiej mają bardzo specyficzne zakończenie –owie (ojcowie, Finowie, uczniowie, Nowakowie).
Czy wiecie, kiedy występuje to zakończenie?

Kilka słów o rodzaju męskoosobowym

Rzeczowniki rodzaju męskiego, które nazywają osoby, mają w mianowniku liczby mnogiej inne zakończenia niż rzeczowniki rodzaju żeńskiego, nijakiego oraz męskiego (te, które nie nazywają osób, ale zwierzęta lub rzeczy).
Do rodzaju męskoosobowego należą m. in. rzeczowniki:
student – studenci
profesor – profesorowie
nauczyciel – nauczyciele
aktor – aktorzy
artysta – artyści
ojciec – ojcowie
człowiek – ludzie
Polak – Polacy.
Rzeczowniki męskoosobowe w mianowniku mogą mieć 4 końcówki: -i, -y, -e, -owie.
O tym, że słowo będzie zakończone na –owie, zwykle nie decyduje zakończenie. Końcówkę -owie mają pewne grupy wyrazów, a jego występowanie jest związane ze znaczeniem słowa lub czasem z fonetyką.
W naszej szkole języka polskiego online polskiDOSKONALE uczymy w większości osoby na wyższych poziomach i często pojawia się pytanie o zakończenie –owie. Właśnie dlatego powstała lista wyrazów zakończonych w liczbie mnogiej na -owie.
Dla ułatwienia wyrazy zostały podzielone na kilka kategorii.

Lista wyrazów zakończonych w mianowniku liczby mnogiej na -owie

Rodzina (rzeczowniki, które nazywają stopnie pokrewieństwa)

ojciec – ojcowie
tatuś – tatusiowie
syn – synowie
dziadek – dziadkowie
mąż – mężowie
przodek – przodkowie
potomek – potomkowie
teść – teściowie
wujek – wujkowie
kuzyn – kuzynowie / kuzyni

Tytuły i niektóre zawody

pan – panowie
profesor – profesorowie / profesorzy
szef – szefowie
menedżer – menedżerowie / menedżerzy
minister – ministrowie
poseł – posłowie
generał – generałowie
król – królowie
sędzia – sędziowie
inżynier – inżynierowie / inżynierzy
fotograf – fotografowie
filozof – filozofowie
motorniczy – motorniczowie / motorniczy

Niektóre narodowości (także nazwy członków plemion)

Belg – Belgowie
Fin – Finowie
Norweg – Norwegowie (dopuszczalne także Norwedzy)
Arab – Arabowie
Kazach – Kazachowie
Maj – Majowie
Aztek – Aztekowie
Talib – Talibowie
Jeśli lubicie Tolkiena i czytacie jego książki w polskim tłumaczeniu, możecie spotkać formy elfowie (chociaż słownik podaje formę elfy) oraz orkowie.

Wyrazy zakończone w mianowniku liczby pojedynczej na -ek

członek – członkowie
nastolatek – nastolatkowie
staruszek – staruszkowie
kochanek – kochankowie
świadek – świadkowie
wychowanek – wychowankowie
skoczek – skoczkowie
małżonek – małżonkowie

Inne

pasażer – pasażerowie
mistrz – mistrzowie
uczeń – uczniowie
więzień – więźniowie
apostoł – apostołowie
anioł – aniołowie
bohater – bohaterowie / bohaterzy
opiekun – opiekunowie / opiekuni
widz – widzowie
wróg – wrogowie
bóg – bogowie

Niektóre nazwiska

Nowak – Nowakowie, Maj – Majowie, Małysz – Małyszowie, Borowicz – Borowiczowie, Kulesza – Kuleszowie

Bibliografia:
Wiesław Tomasz Stefańczyk, Kategoria rodzaju i przypadka polskiego rzeczownika: próba synchronicznej analizy morfologicznej, Wydawnictwo UJ, 2007.
Słownik Gramatyczny Języka Polskiego http://sgjp.pl/leksemy/#13589/a